Bratseth AS ble etablert i 1953 på Sunndalsøra. Selskapet ble i 2012 omorganisert, og har de seneste årene bygget opp en solid organisasjon etter sterk vekst, i 2018 omsatte vi for ca 140 mnok. Pr. april 2019 teller Bratseth 50 ansatte.