Bratseth AS ble etablert i 1953 på Sunndalsøra. Selskapet ble i 2012 omorganisert, og har de seneste årene bygget opp en solid organisasjon i Molde hvor nå ledelsen sitter. Pr. november 2016 teller Bratseth 60 ansatte.

I oktober 2016 startet Bratseth arbeidet med å skifte ut ca 150 000 strømmålere i Nordmøre og Romsdal. Gjennom AMS-prosjektet er nærmere 70 medarbeidere og leverandører i sving på dette prosjektet som strekker seg over to år.