Vi har høy kompetanse og lang erfaring innen prosjektering. Med dagens skjerpende krav på bygg, energi og miljø er det vårt ansvar å være oppdatert på gjeldende lover og forskrifter som gir trygghet om at bygget overleveres med den beste energi- og miljømessige løsningen. Vi har integrering av tekniske bygginstallasjoner (ITB) med oss i hele prosjektets gjennomføringstid. Dette sikrer en optimale løsningen mellom de tekniske fagene, som gir trygghet og fører til at bygget overleveres etter ønsket funksjon og forutsetning. Tverrfaglig teknisk prosjektering gir få grensesnitt, helhetstenkning, kostnadskontroll, god oversikt for byggherre og er en vesentlig nøkkel til suksess.

Bratseth AS leverer tekniske tjenester til bygg innen fagområdene ventilasjon og elektro. I tillegg er vi knyttet opp mot VVS-tjenester slik at vi kan levere komplette løsninger for våre kunder.

Som en del av leveransen utfører vi prosjektering. Dette innebærer ferdigstilling av alt arbeidsunderlag for montørene som jobber på byggeplassen innenfor de forskjellige fagene. Alt av tegninger, beregninger og arbeidspakker blir klargjort på forhånd for å sikre en mest mulig effektiv arbeidsprosess.

HMS er alltid i fokus hos oss, og det gjennomsyrer hele vår virksomhet. Når vi utfører vårt arbeid, vil dette alltid være det viktigste for alle involverte i Bratseth, både kunder og ansatte.

 

Kontaktperson prosjektering:

RUNE MIDTHAUG
E-post: rune.midthaug@bratseth.as
Telefon: 977 28 000